Boomklever

Boomklever

Drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper

Ekster

Ekster

Paarse strandloper

Paarse strandloper

Paarse strandloper

Paarse strandloper

Bonte strandlopers

Bonte strandlopers

Kanoet(li) en Bonte strandlopers

Kanoet(li) en Bonte strandlopers

Smienten

Smienten

Goudvink (vr)

Goudvink (vr)

Goudvink

Goudvink

Buizerd

Buizerd

Roek

Roek

Krakeend

Krakeend

Zwarte mees

Zwarte mees

Boomkruiper

Boomkruiper

Kuifmees

Kuifmees

Kokmeeuw (juv)

Kokmeeuw (juv)

Zwarte mees

Zwarte mees

Kuifmees

Kuifmees

Klapekster

Klapekster

Klapekster

Klapekster

Steenloper

Steenloper

Kievit

Kievit

Pimpelmees

Pimpelmees