Grote lijster

Grote lijster

Roodstuitzwaluw

Roodstuitzwaluw

Woudaap

Woudaap

Woudaap

Woudaap

Woudaap

Woudaap

Woudaapjes

Woudaapjes

Zwarte ibis

Zwarte ibis

Zwarte ibis

Zwarte ibis

Blauwe eksters

Blauwe eksters

Gele kwikstaart

Gele kwikstaart

Watersnip

Watersnip

Krooneend

Krooneend

Europese kanarie

Europese kanarie

Zwartkopwever (vr)

Zwartkopwever (vr)

Zwartkopwever

Zwartkopwever

Zuidelijke klapekster

Zuidelijke klapekster

Ooievaar

Ooievaar

Rode wouw

Rode wouw

Kleine zwartkop

Kleine zwartkop

Zwarte ruiter

Zwarte ruiter

Strandplevier

Strandplevier

Purperkoet

Purperkoet

Slobeend

Slobeend

Slobeend

Slobeend

Cetti's zanger

Cetti's zanger

Zuidelijke klapekster

Zuidelijke klapekster

Steenuil

Steenuil

Kuifkoekoek

Kuifkoekoek

Drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper

Roodkopklauwier

Roodkopklauwier

Rode patrijs

Rode patrijs

Grote trappen

Grote trappen

Grote trappen

Grote trappen

Grauwe gors

Grauwe gors

Blauwborst

Blauwborst

Blauwe ekster

Blauwe ekster

Sint-Helenafazantjes

Sint-Helenafazantjes

Sint-Helenafazantje

Sint-Helenafazantje

Purperkoet

Purperkoet

Purperkoet

Purperkoet

Zwartkopwever

Zwartkopwever

Dwergarend

Dwergarend

Koereiger

Koereiger