Groenling

Groenling2018-01-07

in mijn tuin, Neerpelt

L: Carduelis chloris
E: Greenfinch
F: Verdier d-Europe
D: Grünfink

Veldkenmerken:
14,5 cm. Gedrongen, groene (mannetje) of bruingroene (vrouwtje) vink met vrij zware, bleke, kegelvormige snavel. 
Mannetje met ongestreepte, groene mantel, grijze tertials, donkere slagpennen en staart met veel geel. 
Vrouwtje met licht gestreepte bruine mantel en minder gele vleugels en staart. 
In vlucht zijn gele vleugelstreep en gele staartbasis goed zichtbaar. 
Juveniel bruin met weinig groen en sterk gestreept. 
Meestal in troepen, vaak met andere vinken. 
Golvende vlucht. Mannetje heeft cirkelende zangvlucht met opvallend langzame vleugelslagen.

Voorkomen:
Algemene stand- en trekvogel.

Habitat:
Halfopen landschappen met veel bosjes en bomen, nooit in dicht bos. Veel in parken, grote tuinen, kwekerijen. 
Buiten broedtijd ook op akkers en braakliggende grond.

Voedsel:
Voornamelijk zaden, knoppen en vruchten, in de broedtijd ook insecten.

(bron: SoortenBank.nl)

« Vink Groenling