Huiszwaluw

Huiszwaluw 2018-05-27

Cheviot Hills (UK)

L: Delichon urbica
E: House Martin
F: Hirondelle de fenêtre
D: Mehlschwalbe

Veldkenmerken:
12,5 cm. Eenvoudig te herkennen aan zwart-witte verenkleed en grote witte stuit. Bovendelen glanzend zwart, onderdelen en stuit helder wit. 
Meestal in groepen, maar op trek ook wel alleen. Fourageert vaak in hogere luchtlagen dan Boerenzwaluw.

Voorkomen:
Algemene zomergast (april-oktober), overwintert in Afrika. Gaat plaatselijk in aantal achteruit.

Habitat:
Maakt nest onder uítstekende dakranden, onder bruggen, soms ook aan de ingang van grotten. 
Komt soms in enorme kolonies in dorpen en steden voor.

Voedsel:
Vliegende ongewervelden.

(bron: SoortenBank.nl)

« Papegaaiduiker Huiszwaluw Waterspreeuw (juv) »