Blauwborst

Blauwborst 2018-04-06

Dorplein, Budel (NL)

L: Luscinia svecica
E: Bluethroat
F: Gorgebleue à miroir
D: Blaukehlchen

Veldkenmerken:
14 cm. Lijkt op Roodborst in structuur en gedrag. In vlucht vallen de rossige staartzijden op de overigens donkere staart op. 
Mannetje in zomer heeft blauwe borst, die gescheiden is van crèmekleurige onderdelen door zwarte en roodbruine dwarsbanden. 
In het najaar met bleke keel, vaak wel met enig blauw.
Vrouwtje heeft wittige borst, donkere borstband en donkere streping op zijborst, maar vaak met enig blauw en rossig. 
Bovendelen aardbruin, kop met duidelijke, witte wenkbrauwstreep. 
Juveniel lijkt sterk op juveniele Roodborst, maar is donkerder en te onderscheiden door de rossige staartbasis. 
Nestelt op de grond tussen dichte vegetatie. Zingt vaak ook 's nachts.

Voorkomen:
- zomergast van maart tot september
- bij ons hebben Blauwborsten een wit vlekje in het blauw van hun keel (Witsterblauwborst), in N-Europa een rood vlekje (Roodsterblauwborst)

Habitat:
Natte gebieden met veel struiken en bomen als wilgen, vlier en berken. Ook vaak in dichtgegroeide sloten.

Voedsel:
Voornamelijk ongewervelden, maar eet ook bessen en zaden. Fourageert op de grond of laag in vegetatie.

(bron: SoortenBank.nl)

« Fitis Blauwborst Blauwborst »