Oostelijke dolkwespen

Oostelijke dolkwespen2018-04-26

zoutpannen, Kalloni

L: Scolia flavifrons

Deze soort komt voor in Zuid-Europa, niet in de Benelux.
De volwassen insecten voeden zich met nectar uit bloemen, dit verklaart de aanwezigheid van het insect op de distels. 
Deze wespen parasiteren op sommige keverlarven waaronder Lucanus cervus (het vliegend hert) en Oryctes nasicornis (neushoornkever).

« Krombekstrandloper Oostelijke dolkwespen Blauwborst »