Woudaap

Woudaap2018-04-27

Metochi, Lesbos

L: Ixobrychus minutus
E: Little Bittern
F: Blongios nain
D: Zwergreiher

Veldkenmerken:
28-36 cm. Verschilt van andere reigers door zeer klein formaat, glanzend zwarte kruin en rug en opvallende geelwitte vleugelvlekken, contrasterend met zwart van vleugelbovendelen. Kruin en rug van mannetje groenig zwart. 
Vrouwtje minder helder gekleurd, met donkere strepen op keel, nek en onderdelen. Snavel geelachtig, poten groen. 
Jonge vogels lijken op vrouwtje maar verenkleed meer gevlekt en gestreept. 
Vliegt gewoonlijk laag, met vrij snelle vleugelslagen, ingetrokken nek en uitstekende poten. Verborgen levende vogel, het meest actief in de schemering.

Voorkomen:
Weinig algemene en lokale zomergast; in noordelijk deel van broedgebied (inclusief België en Nederland) zeldzaam geworden.
Overwintert van oktober tot april in Afrika.

Habitat:
Bewoont rietranden langs meren en poelen, zoetwatermoerassen, riviergebieden, bij voorkeur daar waar riet gemengd is met andere planten, struiken of bomen.

Voedsel:
Voornamelijk vis, amfibieën en insecten. Wacht verborgen in riet op prooi of door hem langzaam te besluipen.

(bron: SoortenBank.nl)

« Zadellibel Woudaap Krombekstrandloper »