Distelvinken

Distelvinken2018-04-27

Tsikniasrivier, Kalloni

L: Carduelis carduelis
E: Goldfinch
F: Chardonneret élégant
D: Distelfink

Veldkenmerken:
12 cm. Mannetje en vrouwtje eender. Opvallende zwartgele vleugels, zwart-witte staart, helder rood-zwart-witte kop en bruine mantel. 
Juveniel met grijs-isabelkleurige kop en onderdelen, met bruine strepen en vlekken. Golvende, dansende vlucht. Veelal in troepen. 
Nestelt in bomen, ver vanaf de stam, soms in heggen en bosjes.

Voorkomen:
Vrij algemene standvogel, zomergast in noorden en oosten van het gebied.

Habitat:
Open bosgebieden, boomgaarden, parken. Heeft voorkeur voor braakliggend land met kruidenvegetatie in de buurt.

Voedsel:
Voornamelijk zaden, vooral 's zomers ook insecten.

« Geelpootmeeuw Distelvinken prachtkever spec. »