Bosruiters

Bosruiters 2018-04-27

Tsikniasrivier, Kalloni, Lesbos

L: Tringa glareola
E: Wood Sandpiper
F: Chevalier sylvain
D: Bruchwasserläufer

Veldkenmerken:
20 cm. Lijkt op Witgatje, maar is kleiner en slanker, sierlijker en bruin in plaats van zwart. Bovendelen donkerbruin met grote witte stippen. 
Kop, nek en borst bruin gestreept, duidelijke witte wenkbrauwstreep. Onderdelen wit. Staart fijner gebandeerd dan Witgatje. 
Lijkt in vlucht ook op Witgatje, met donkere bovendelen, geen vleugelstreep en witte stuit, maar is lichter gekleurd en heeft grijzige of wittige ondervleugels in plaats van zwarte. Poten wat langer dan Witgatje, geel of geelgroen, snavel matig lang en donker met gelige basis. In winterkleed bovendelen overwegend grijsbruin met kleinere witte vlekken. 
Juveniel in nazomer lijkt sterk op adult, maar is regelmatiger getekend en heeft kleinere en gele vlekken op bovendelen. 
Meestal alleen of in kleine troepjes op modderige of moerassige plekjes. Minder schuw dan Witgatje, maar snel opgewonden en luidruchtig.

Voorkomen:
Broedt in hoogvenen en moerassen in de taiga, overwintert in tropisch Afrika en Z-Azië
Bij ons waarneembaar tijdens de trek, meestal in mei en juli-september

Habitat:
In broedseizoen in goed begroeide moerassen en bij beekjes, meestal nabij bomen, waarin hij dan vaak zit. 
Buiten broedseizoen in allerlei zoetwaterbiotopen, vaak op smalle modderige randjes. Nooit bij zout water.

Voedsel:
Voornamelijk ongewervelden, in broedseizoen vooral insecten. Eet ook af en toen kleine gewervelden.

(bron: SoortenBank.nl)

« Gestreepte ringslang Bosruiters Geelpootmeeuw »