Bonte kraai

Bonte kraai 2018-04-28

Noordkust, Lesbos

L: Corvus cornix
E: Carrion Crow
F: Corneille mantelée
D: Nebelkrähe

Veldkenmerken:
46 cm. Bonte en Zwarte Kraai worden soms als aparte soorten beschouwd. 
Behalve door zilvergrijze achternek, mantel en onderdelen gelijk aan Zwarte Kraai in morfologie, habitat- en voedselkeus. 
Hybridizeert met Zwarte Kraai waar beide voorkomen tijdens broedseizoen. 's Winters meer in groepen dan Zwarte Kraai.

Voorkomen:
Algemeen. Vervangt Zwarte Kraai in Oost-Europa, Ierland en Schotland. 
Noordelijke populaties trekken 's winters naar het zuiden en zuidwesten, zodat buiten broedseizoen beide ondersoorten in een groot gebied samen voorkomen.

Habitat:
Gelijk aan dat van Zwarte Kraai; 's winters vaker nabij kusten dan Zwarte Kraai.

Voedsel:
Gelijk aan dat van Zwarte Kraai.

(bron: SoortenBank.nl)

« Koningspage Bonte kraai Rueppells grasmus »