Rode wouw

Rode wouw2016-03-21

Algarve, Portugal

L: Milvus milvus
E: Red Kite
F: Milan royal
D: Rotmilan

Veldkenmerken:
60-66 cm, spanwijdte 145-165 cm. Kenmerkend zijn de diep gevorkte, roodbruine staart, smalle en sterk geknikte vleugels met grote witte vlekken op onderzijde aan handpenbasis; bovendelen donkerbruin met lichte veerranden, onderdelen donker gestreept, witachtige kop. 
Juveniel bleker met bruinige kop. Zweeft met groot gemak. 's Winters soms met enkele honderden exemplaren op gemeenschappelijke roestplaats.

Voorkomen:
Broedt regelmatig in O-België en Luxemburg, in Nederland doortrekker. Standvogel in Z-Europa.

Habitat:
Jaagt bij voorkeur in uitgestrekte open gebieden met lage vegetatie.

Voedsel:
Jaagt door op aanzienlijke hoogte of laag boven gebied te zweven. Eet kleine zoogdieren, vogels (vooral jongen), hagedissen, slangen, amfibieën, dode of gewonde vis, insecten. Neemt ook afval. Voedselparasiet van verschillende roofvogels.

(bron: SoortenBank.nl)

« Ooievaar Rode wouw Grote trappen »