Geoorde fuut

Geoorde fuut2016-05-17

Hollogne-sur-Geer

L: Podiceps negricollis
E: Black-necked Grebe
F: Grèbe à cou noir
D: Schwarzhalstaucher

Veldkenmerken:
28-34 cm. In broedkleed met zwarte hals en goudkleurige verenpluim achter oorstreek. Glanzend zwarte kop met steile, hoge kruin. 
Bovendelen dof zwart; borstzijden en flanken kastanjebruin. Snavel slank en enigszins opgewipt. 
's Winters met donkere bovendelen en witte onderdelen; zwart van kruin loopt door tot onder oog en tot op oorstreek. 
In vlucht met opvallende witte spiegel. 
Juveniel met min of meer grijzige wangen, niet scherp begrensd van kruin, en minder opgewipte snavel.

Voorkomen:
Broedt dikwijls bij Kokmeeuwen of Zwarte Sterns.
Overwintert in W- en Z-Europa op kust- en binnenwateren.

Habitat:
In broedtijd op kleine, ondiepe meren, grote vijvers met rijke vegetatie. 
Buiten broedtijd op wateren met weinig of geen dekking en op zee nabij de kust.

Voedsel:
Voornamelijk insecten en hun larven, kreeftachtigen, amfibieën, kleine vis. 
Vangt prooi vanaf wateroppervlak of door te duiken, tot 5,5 m diepte.

(bron: SoortenBank.nl)

« Kommavlinder Geoorde fuut Woudaap »