hazelworm

hazelworm2007-09-07

in mijn tuin, Neerpelt

L: Anguis fragilis

- uiterlijke kenmerken:
Langgerekte hagedis zonder poten, waardoor hij meer op een slang lijkt. Hij heeft echter veel kleinere schubben dan de meeste slangen en beweegbare oogleden. Door zijn stijvere beschubbing beweegt hij zich veel minder soepel dan een slang.
In Nederland meestal niet langer dan 40 cm, waarvan ongeveer de helft bestaat uit de staart.
De rug is bruin, brons- of goudkleurig of grijsachtig.
- verspreiding:
Komt in een groot deel van Europa voor.
- biotoop:
Op warme, beschutte, halfopen terreinen met vochthoudende bodem zoals bosranden, open plekken in bossen, ruige heidevelden, kalkgraslanden, vestingwerken, bermen van wegen en spoorwegen.
- levenswijze:
Actief van eind maart tot in oktober, afhankelijk van het weer. Leeft grootste deel van de dag verborgen tussen de vegetatie,
onder stenen of in holen onder de grond. De hazelworm is eierlevendbarend, het vrouwtje werpt tot wel 20 jongen.
Eet kleine ongewervelde dieren. Voorkeur voor zachte prooien zoals naaktslakken en regenwormen.
Overwintert in de grond, in eigen gegraven gangen of in holen van andere dieren.

(bron: SoortenBank.nl)
« Hardoen hazelworm muurhagedis »