Kommavlinder

Kommavlinder 2016-08-07

Meysterbergen, Lommel

L: Hesperia comma

Deze zeldzame soort komt voort op voedselarme, droge graslanden en droge heide. Vooral open plekjes zijn cruciaal. De Kommavlinder is klein en onopvallend en vliegt laag over de vegetatie. Hij is te herkennen aan de witte vlekjes onderaan de achtervleugel en een kommavormige vlek nabij het lichaam.

« Watersnip Kommavlinder Geoorde fuut »