Roodkopklauwier

Roodkopklauwier 2018-05-01

omgeving Kalloni, Lesbos

L: Nanius senator
E: Woodchat Shrike
F: Pie-grièche à tête rousse
D: Rotkopfwürger

Veldkenmerken:
17 cm. Zwart met witte klauwier, lijkt op Maskerklauwier. Adult heeft oranjerode kruin en nek, uitgebreid zwart masker, zwarte bovendelen en vleugels en witte schouderveren, witte vleugelvlekken, staartzijden, stuit en onderdelen. Vrouwtje lijkt op mannetje maar is doffer. 
Juveniel bruin en sterk gebandeerd, moeilijk te onderscheiden van juveniele Masker- en Grauwe Klauwier. 
Snavel groter dan van Maskerklauwier, lichaam korter en dikker en staart relatief korter. 
Zit vaak in top van struik of bovenop paal, evenals andere klauwieren, maar vaker ook in gebladerte.

Voorkomen:
Vrij algemene zomergast in het zuiden van Europa. In Nederland en België voormalige broedvogel. Overwintert in tropisch Afrika.

Habitat:
Open bosgebied, boomgaarden, etc. Komt ook in meer open landschap voor, maar altijd graag nabij bos.

Voedsel:
Voornamelijk grote insecten. Meer insectivoor dan Kleine Klapekster, Klapekster en Grauwe Klauwier, maar eet ook wel kleine ongewervelden. 
Jaagt vanaf zitplaats als andere klauwieren.

(bron: SoortenBank.nl)

« Balkankwikstaart Roodkopklauwier Griekse wimpelstaart »