Bruinkeelortolaan

Bruinkeelortolaan 2018-04-29

Sigri-Eressos, Lesbos

L: Emberiza caesia
E: Cretzschmar's Bunting
F: Bruant cendrillard
D: Grauer Ortolan

Veldkenmerken:
15,5 cm. Lijkt op Ortolaan. Mannetje heeft grijze kop en oranjekleurige keel en onderdelen. 
Bovendelen bruin met donkere streping, stuit oranje, staart met wit op buitenste staartpennen. 
Vrouwtje als mannetje maar vager gekleurd en koppatroon minder duidelijk. Beide sexen hebben witte oogring, als Ortolaan. 
Juveniel vrijwel niet te onderscheiden van Ortolaan, maar nooit met olijfgroene tinten. Verblijft veel op de grond.

Voorkomen:
Zomergast in Griekenland en Turkije (vooral aan rotsige kusten), overwintert ten zuiden van de Rode Zee.
Dwaalgast in W-Europa.

Habitat:
Droge, stenige hellingen met verspreide struiken. Ook vaak in boomgaarden.

Voedsel:
Zaden, ook insecten. Fourageert voornamelijk op de grond.

(bron: SoortenBank.nl)

« Gewone vlinderhaft Bruinkeelortolaan Grauwe vliegenvanger »