Buizerd

Buizerd 2018-02-21

Achel


L: Buteo buteo
E: Buzzard
F: Buse variable
D: Mäussebussard

Veldkenmerken:
51-57 cm, spanwijdte 113-128 cm. In vlucht met brede, afgeronde vleugels, licht afgeronde, relatief korte staart en korte nek. 
Verenkleed van adulten zeer variabel, gewoonlijk met donkerbruine bovendelen en wit en bruin gevlekte en gestreepte ondervleugels; hoeveelheid wit op onderdelen en ondervleugels varieert aanzienlijk. 
Verschilt van Ruigpootbuizerd door bruingrijze staart met smalle, onduidelijke bandering en brede eindband, onduidelijke "polsvlekken" op ondervleugel en onbevederde, gele tarsi. 
Wespendief zweeft op vlak gehouden vleugels, heeft een kleine, Koekoek-achtige kop en langere vleugels en staart met andere bandering. 
Zweeft langdurig met enigszins in V geheven vleugels en gespreide staart. Vliegt met vrij snelle, stijve en ondiepe vleugelslagen. Bidt af en toe.

Voorkomen:
Vrij algemene zomergast en standvogel.

Habitat:
Komt in allerlei landschappen voor, van landbouwgebieden met verspreide bomen, bossen en bergstreken tot rotskusten.

Voedsel:
Jaagt tijdens zweefvlucht, speurend vanaf zitplaats of lopend op de grond. 
Voedsel gevariëerd, voornamelijk kleine zoogdieren, maar ook vogels, reptielen, amfibieën, grote insecten en regenwormen.

(bron: SoortenBank.nl)

« Goudvink Buizerd Roek »