Purperreiger

Purperreiger 2018-04-30

Skamioudi, Lesbos

L: Ardea purpurea
E: Purple Heron
F: Héron pourpre
D: Purpurreiher

Veldkenmerken:
78-90 cm. Verschilt van Blauwe Reiger door kleiner formaat en duidelijk donkerder verenkleed. Rug en vleugels leigrijs, in broedseizoen kastanjebruine, verlengde schouderveren. Kruin en kuif zwart; borst kastanjebruin met zwart aan zijden; sterk gestreepte, roodbruine nek. Juveniel meer zandkleurig, met kastanjebruine kruin en zonder zwarte strepen op kop en nek. 
Heeft meer "langachtige"kop en nek dan Blauwe Reiger. 
Vliegt met ingetrokken, meer "doorgezakte" nek en snellere vleugelslag dan Blauwe Reiger; tenen van Purperreiger zijn langer.

Voorkomen:
Plaatselijke broedvogel in kleine tot vrij grote kolonies. Zomergast (april-oktober), overwintert in tropisch Afrika.

Habitat:
Gebonden aan natte gebieden met hoge en dichte opgaande vegetatie, waarin nesten gebouwd worden. 
Ondiepe, voedselrijke wateren met vlakke bodem en zonder rotsen en dergelijke, meestal omgeven door dichte, opgaande vegetatie.

Voedsel:
Fourageert, vanuit een stilstaande houding, op vissen en insecten, vooral in de vroege ochtend en avond. 
Neemt ook wel kleine zoogdieren en amfibieën.

(bron: SoortenBank.nl)

« Strandplevier Purperreiger Visdief »