Goudvink

Goudvink2018-02-22

Heel (NL)

L: Pyrrhula pyrrhula
E: Bullfinch
F: Bouvreuil pivoine
D: Gimpel

Veldkenmerken:
14,5 cm. Niet met andere soorten te verwarren. Mannetje met helder karmijnrode onderdelen, zwarte kap en snavel, zwarte vleugels met witte vleugelstreep, zwarte staart, witte stuit en grijze rug. Vrouwtje eender maar onderdelen beigebruin en bovendelen grijsbruin. Vaker gehoord dan gezien. Meestal in paren of kleine troepen, zelden samen met andere soorten. Vrij schuw en zelden ver van dekking.

Voorkomen:
Schaarse standvogel.

Habitat:
Altijd in bebost gebied, zowel loof- als naaldbos. Ook in grote parken, tuinen, boomgaarden.

Voedsel:
Voornamelijk zaden, vruchten en knoppen, speciaal knoppen van fruitbomen. Ook insecten.

(bron: soortenBank.nl)

« Goudvink (vr) Goudvink Buizerd »