Grauwe gans

Grauwe gans2018-03-31

Luysen, Bree

L: Anser anser
E: Greylag Goose
F: Oie cendrée
D: Graugans


Veldkenmerken:
75-90 cm. Een grote, zware, grijze gans met grote kop. Grauwe Gans verschilt van andere "grauwe ganzen" door ontbreken van zwart op helder oranje snavel, vleeskleurige poten, lichtgrijze vleugelboeg en stuit, kop en nek niet donkerder dan lichaam en onderdelen (vrijwel) zonder donkere bandering. Borst vaak met zwarte vlekken, maar niet gebandeerd zoals bij Kolgans. 

Voorkomen:
Bij ons broedvoegel en doortrekker uit Scandinavië. De enige "grijze gans" die in de zomer in grote aantallen in Europa voorkomt;

Habitat:
Broedt nabij grote, open zoetwater gebieden met dichte oevervegetatie. In broedtijd in toendra, natte gebieden, moerassen, heidevenen etc. 
Buiten broedtijd in nat grasland, zoute en zoete moerassen, riviermondingen, ondergelopen terrein etc; 
fourageert ook op graanakkers, stoppelvelden en andere landbouwgebieden.

Voedsel:
Graast op wortels, knollen, groenebladeren, bloemknoppen, vruchten etc. Fourageert ook zwemmend.

(bron: SoortenBank.nl)

« Aalscholver Grauwe gans Krakeend »