Aalscholver

Aalscholver 2018-03-31

Luysen, Bree

L: Phalacrocorax carbo
E: Cormorant
F: Grand Cormoran
D: Kormoran

Veldkenmerken:
80-100 cm. Een grote zwarte watervogel met witte kin en wangen; in broedkleed met witte dijvlek en gedeeltelijk grauwwitte of witte kop. 
Zwemt laag in het water met gestrekte nek en schuin omhooggestoken snavel. 
In rust vaak in karakteristieke houding met gespreide vleugels om te drogen.

Voorkomen:
Plaatselijk algemene broedvogel in soms grote kolonies. Verhuist regelmatig naar andere kolonies door verweren van bomen.

Habitat:
Watervogel, zowel op zoet als zout water: beschutte ondiepe zee, meren, lagunes, moerassen, riviermondingen etc. 
Bouwt nest in bomen, op rotskliffen, of in rietvelden.

Voedsel:
Uitsluitend vis, overdag gevangen door duiken vanaf het wateroppervlak (diepte 1-9 m). 
Prooi wordt meestal naar boven gebracht alvorens hem door te slikken. Voedselgebied kan tot 50 km van kolonie liggen.

(bron: SoortenBank.nl)

Aalscholver Grauwe gans »