Sijs (vr)

Sijs (vr)2018-01-23

in mijn tuin, Neerpelt

L: Carduelis spinus
E: Siskin
F: Tarin des aulnes
D: Erlenzeisig

Veldkenmerken:
12 cm. Mannetje makkelijk te herkennen door groen en geel verenkleed, zwarte kop en kin, gele vleugelstreep, stuit en zijden van staartbasis. 
Vrouwtje zonder zwart op kop, minder geel, meer grijsgroen en wit en meer gestreept op bovendelen, borst en flanken. 
Staart gevorkt, snavel grijsachtig, vrij lang en puntig. Juveniel nog meer gestreept en met minder geel. 
Meestal in troepen in bomen, maar ook op de grond. Vaak met andere vinken, vooral Barmsijzen.

Voorkomen:
Vrij algemene standvogel. 's Winters arriveren soms grote zwermen uit N- en O-Europa.

Habitat:
In broedtijd in gemengde of naaldbossen, 's winters vooral in berken en elzen.

Voedsel:
's Zomers insecten en zaden, 's winters vooral zaden. Hangt bij fourageren op zaden vaak als een mees ondersteboven aan takken.

(bron: SoortenBank.nl)

Sijs (vr) Heggenmus »